Close

Řešení pro SVJ, bytová družstva a facility management

Hlavní vstup s velkým množstvím klíčů často trpí rychlým opotřebením. Dokážeme sestavit novou vložku zámku dle stávajícího klíče a tedy není nutná výměna všech klíčů obyvatel domu.
Navíc máme v nabídce zámkové vložky s tvrzeným jádrem, kde se životnost v těchto exponovaných místech prodlužuje na více než dvojnásobek.