Close

Také známé jako Univerzální klíč

Systém Generálního klíče

Hlavní myšlenkou Systému Generálního a Hlavního Klíče (SGHK) je, že každý uživatel se v rámci systému dostane všude, kam potřebuje nebo má mít přístup, pomocí jediného klíče. Nesmíme si to plést s tzv. Společným uzávěrem, tedy všemi cylindrickými vložkami na stejný klíč. SGHK nabízí téměř neomezené možnosti kombinací přístupů. Ať už jde o bytový dům se společnými prostory, sklepy a garážemi, školu nebo firmu se stovkami zaměstnanců, vždy je možné dát každému právě 1 klíč. 

V případě zájmu konzultujeme se zákazníkem všechny možnosti, vše zaměříme, pomůžeme s plánováním přístupů, systém namontujeme a následně poskytujeme dlouhodobý servis.